Logo

Zalety programu Global Mapper

Do największych zalet programu Global Mapper należą:

 • Obsługa wielu formatów plików danych
  Global Mapper obsługuje ponad 250 formatów danych. Użytkownik może pracować z danymi 3D
  (8 obsługiwanych formatów), danymi rastrowymi (54 formatów), danymi wektorowymi (110 formatów) oraz danymi wysokościowymi (85 formatów). Lista wszystkich obsługiwanych formatów znajduje się na stronie producenta. Dzięki tak szerokiemu spektrum możliwa jest współpraca z innymi aplikacjami służącymi do zarządzania danymi geoprzestrzennymi. Pod tym względem Global Mapper jest jednym z najlepszych programów na rynku.

 • Obsługa przestrzennych baz danych
  Global Mapper współpracuje z następującymi bazami danych przestrzennych:
  ESRI ArcSDE,
  Esri File Geodatabase,
  Esri Personal Geodatabase,
  MySQL Spatial,
  Oracle Spatial,
  PostGIS / PostgreSQL,
  SpatiaLite / SQLite,
  OGC GeoPackage,
  LiDAR Point Clouds.

 • Dostęp do modułu LiDAR
  Moduł LiDAR to dodatkowe narzędzie posiadające wiele możliwości. Umożliwia m.in.:
  - dostęp do chmury zawierającej ponad miliard punktów,
  - automatyczną klasyfikację chmury punktów (rozróżnianie budynków, terenu, roślinności),
  - wyodrębnianie obiektów,
  - znacznie szybsze generowanie Numerycznego Modelu Terenu,
  - generowanie przekrojów w celu edytowania chmury punktów w pionowej perspektywie.

 • Dostęp do danych online
  Funkcja dostępu do danych online programu Global Mapper oferuje bezpośrednie linki do wielu zbiorów danych przestrzennych, w tym zdjęć lotniczych USA, danych wysokościowych na całym świecie, map topograficznych, zdjęć satelitarnych Landsat, danych pokrycia terenu i wiele więcej.

 • Dostęp do narzędzia Geographic Calculator
  GeoCalc jest narzędziem służącym do precyzyjnego przekształcania współrzędnych. Aplikacja umożliwia wykonanie ponad 12 tys. rodzajów konwersji.

 • Dostęp do narzędzi Global Energy Mapper
  Do wersji Global Mapper 16 dodano narzędzia dotychczas dostępne w ramach modułu Global Energy Mapper. Dodatek ten zawiera szereg funkcji dedykowanych przemysłowi wydobywczemu. Są to między innymi:
  - obliczenia objętości przydatne przy szacowaniu zasobów złóż,
  - dodatkowe symbole, pozwalające przedstawić na mapie zagadnienia związane z przemysłem naftowym,
  - tworzenie linii wąsów, pozwalającej na zaznaczenie offsetu (odległości nadajnik - odbiornik) w badaniach sejsmicznych.

 • Wsparcie Google Earth
  Global Mapper umożliwia importowanie i eksportowanie danych z Google Earth w formacie KML/KMZ. Menu eksportu umożliwia dostosowanie takich cech plików jak przezierność, wyświetlanie etykiet, czy podział na kafelki. Dzięki takiej współpracy możliwe jest tworzenie dostępnych online map Google z własnym interfejsem.

 • Możliwość zarządzanie danymi GPS
  Po podłączeniu do komputera odbiornika GPS, możliwe jest śledzenie w czasie rzeczywistym swojego położenia oraz nakładania go na dowolną mapę. Program Global Mapper wyposażony jest w odrębne menu służące do zarządzania danymi GPS.