Tworzenie wykresów i diagramów

Na podstawie wczytanych danych możliwe jest generowanie wykresów i diagramów. Dane mogą być prezentowane za pomocą histogramu, diagramu słupkowego, kołowego, wykresu liniowego. Uzyskane wykresy można zapisać jako bitmapę.

Diagram Woronoja generowany jest na podstawie obiektów punktowych naniesionych na mapę. Płaszczyzna dzielona jest w taki sposób, aby w każdej komórce diagramu znajdował się dokładnie jeden punkt. Odległość dowolnego obiektu wewnątrz takiej komórki od tego punktu jest mniejsza niż od punktów w sąsiednich komórkach. Diagramy Woronoja znajdują zastosowanie w ustalaniu zasięgu obiektów usługowych (np. sklepy, stacje benzynowe, urzędy pocztowe, lotniska).

Diagram Woronoja na podstawie
punktów adresowych (pow. krakowski)
Diagram Woronoja obrazujący zasięg
największych galerii handlowych w Krakowie