Renderowanie obiektów

Program posiada nieograniczone możliwości w zakresie przypisywania cech graficznych wszelkim obiektom wektorowym na mapie. Do punktów można przypisywać różnorakie symbole, obiekty liniowe mogą być charakteryzowane za pomocą stylu i grubości linii, natomiast obiekty obszarowe mogą być dodatkowo wypełniane. Graficzne atrybuty mogą być przypisywane dowolnie przez użytkownika, lub na podstawie zdefiniowanych w programie typów obiektów (rzeka, izolinia, droga, lodowiec, ocean, jezioro, budynek itd.)

Mapa obszarów chronionych
Mapa linii kolejowych w Polsce