Logo


Geographic Calculator to narzędzie służące przeliczaniu współrzędnych. Pozwala na wykonanie licznych przekształceń danych geodezyjnych i geoprzestrzennych. Program obsługuje ponad 80 formatów plików: baz danych punktowych i przestrzennych, danych wektorowych i rastrowych, Numerycznych Modeli Terenu, czy danych sejsmicznych. Pełna lista formatów znajduje się na stronie producenta. Geographic Calculator (wcześniej Blue Marble Desktop) aktualizowany jest co roku. Dodatkowo raz lub dwa razy w roku producent dostarcza pakiet Service Pack.

Do wprowadzonych zmian w wersji 2020 należą:

 • Nowa opcja licencji sieciowej dla jednego użytkownika z obsługą protokołu RDP
 • Światowy model magnetyczny 2020
 • IGRF13
 • Obsługa konwersji danych LiDAR przy użyciu lokalnych najlepiej dopasowanych inżynierskich układów współrzędnych
 • Obsługa nowych układów współrzędnych z wczesnym wiązaniem, umożliwiająca sparowanie układu współrzędnych z transformacją bazy danych w celu usprawnienia reguł biznesowych w powszechnie używanych przekształceniach
 • Enterprise Datasource - usprawnia aktualizacje we wdrożeniu w całym przedsiębiorstwie poprzez funkcją automatycznej aktualizacji, która zapewnia zgodność wersji użytkowników
 • Wsparcie dla Geoid 18 dla Stanów Zjednoczonych
 • Usprawniony widok geodezyjnego źródła danych upraszcza konfigurację niestandardowych definicji w źródle danych
 • Ulepszone wyszukiwanie źródeł danych
 • Aktualizacja do zbioru danych EPSG 9.8.7
 • Obsługa drukowania na drukarce innej niż domyślna
 • Wydajniejsze zarządzanie pamięcią w całej aplikacji

Zmiany w ramach Geographic Calculator 2020 Service Pack 1 (na podstawie nowego modelu danych IOGP):
 • Obiekty użycia i zakresu
 • Dynamiczne układy odniesienia
 • Zespoły
 • Dostęp do GeoCalcOnline i narzędzia do konwersji punktów online z aktualną licencją Kalkulatora do roku kalendarzowego 2021
 • Obsługa cyfrowych modeli elewacji GeoTiff
 • Możliwość pobierania wybranych plików siatki transformacji podczas procesu instalacji
 • Zaktualizowano do bazy danych EPSG v10.003
 • Nowa geoida CHGeo2004 dla Szwajcarii