Logo


Geographic Calculator to narzędzie służące przeliczaniu współrzędnych. Pozwala na wykonanie licznych przekształceń danych geodezyjnych i geoprzestrzennych. Program obsługuje ponad 80 formatów plików: baz danych punktowych i przestrzennych, danych wektorowych i rastrowych, Numerycznych Modeli Terenu, czy danych sejsmicznych. Pełna lista formatów znajduje się na stronie producenta. Geographic Calculator (wcześniej Blue Marble Desktop) aktualizowany jest co roku. Dodatkowo raz lub dwa razy w roku producent dostarcza pakiet Service Pack.

W najnowszej wersji programu Geographic Calculator 2017 wprowadzono następujące zmiany:

  • Nowe narzędzie do jakościowego sprawdzania danych sejsmicznych (przed i po składaniu) między plikami UKOOA i SEG-Y
  • Wsparcie kodów EPSG w wersji 9.0.1
  • Nowy model geoidy dla obszaru Wielkiej Brytani: Ordnance Survey OSTN15
  • Naprawa najczęściej pojawiających się błędów w poprzednich wersjach