Obsługa danych 3D

Global Mapper obsługuje sześć formatów danych 3D, dzięki czemu możliwe jest ich przeglądanie i analizowanie. Narzędzie widoku 3D wyposażone jest w takie funkcje jak:
  • powiększanie/pomniejszanie,
  • podgląd szkicu projektu (widok siatki griddingu),
  • narzędzie Digitizer (umożliwia edycję obiektów),
  • pomiar odległości, powierzchni,
  • zmianę przewyższenia,
  • symulację wzrostu/spadku poziomu wody (w trybie widoku 3D),
  • generowanie widoku w trybie pieszym (podgląd z poziomu pieszego),
  • generowanie i nagrywanie widoku w trybie przelotu (podgląd z lotu ptaka).

Mapa topograficzna
Babiej Góry w 3D
Tatry w widoku 3D
Kościół Mariacki na mapie Krakowa
Wzgórze Wawelskie w 3D