Logo

Nowości w Global Mapper 20.1

 • Zmodyfikowane narzędzie tworzenia przekroju - narzędzie tworzenia przekroju posiada teraz możliwość przybliżania wybranych fragmentów linii przekroju

 • Wyświetlanie legendy - możliwość wyświetlania legendy w widoku przekroju w celu objaśnienia, które z przebiegów powierzchni terenu są wyświetlane

 • Nowe narzędzie Digitizer - umożliwia automatyczne usuwanie odstępów lub nakładań pomiędzy sąsiednimi poligonami

 • Konfiguracja układu współrzędnych - nowa opcja ułatwiająca ustawienie domyślnego układu współrzędnych, który stosowany jest przy imporcie lub tworzeniu nowej warstwy

 • Źródła danych - obsługa usługi pobierania danych wektorowych z bazy Esri RESTful

 • Poprawa wydajności obliczeń - znaczne przyspieszenie obliczeń widoczności na komputerach z procesorami wielordzeniowymi

 • Poprawa wydajności pracy z plikami - znaczna poprawa wydajności w zakresie wczytywania i pracy z przestrzenią roboczą, plikami projektu GMP jak również z wszelkimi danymi wektorowymi zawierającymi atrybuty

 • Nowe formaty danych - obsługa nowych formatów danych, w tym OpenFlight oraz formatów rastrowych i wektorowych HEC-RAS

W ramach modułu LiDAR:
 • Wyszukiwanie LiDAR - nowa funkcja umożliwiająca wyszukiwanie punktów lub określonych klas punktów w pobliżu innych punktów lub linii

 • Nowe opcje przerzedzania - szereg nowych opcji przerzedzania chmury punktów, w tym: przerzedzanie wg zaznaczonych punktów, przerzedzanie z zachowaniem co n-tego punktu oraz opcja wyboru czy przerzedzone punkty mają zostać usunięte, czy przeniesione na inną warstwę

 • Skrypty - nowe komendy skryptów EDIT_LIDAR i DEFINE_LIDAR_FILTER, pozwalające edytować punkty na podstawie ich bliskości względem innych punktów LiDAR i/lub obiektów liniowych

 • Szybkie zaznaczanie - nowa metoda szybkiego zaznaczania punktów wg zastosowania klasyfikacji na wybranych warstwach LiDAR