Logo

Nowości w Global Mapper 20

 • Większe możliwości pracy z modelami 3D - modele i siatki 3D mogą teraz być transformowane w chmury punktów, które mogą być dalej edytowane z użyciem zaawansowanych narzędzi programu Global Mapper w zakresie edycji i filtracji danych LiDAR

 • Ulepszenia w zakresie wyświetlania obiektów wektorowych w widoku 3D

 • Znaczne usprawnienia wydajności, zwłaszcza przy pracy z dużymi zestawami danych w formatach wektorowych np. typu shapefile .shp

 • Nowy tryb swobodnego przelotu w widoku 3D umożliwiający nieskrępowaną eksplorację otoczenia 3D z widoku pierwszej osoby

 • Próbnik kolorów umożliwiający precyzyjny dobór kolorów i przezroczystości oraz ekstrakcję danych wektorowych w trakcie operacji na danych rastrowych

 • Szereg nowych narzędzi edycji rozkładu elementów na mapie, w tym filtrowanie legendy oraz tworzenie niestandardowych atlasów na bazie obiektów wskazanych z mapy

 • Rozszerzone wsparcie dla obsługi ekranów dotykowych

 • Ulepszona procedura aktywacji licencji. Aktywacja oprogramowania integrowana jest z kontem online użytkownika, uproszczona została również weryfikacja numeru zamówienia

W ramach modułu LiDAR:

 • Nowe narzędzie do tworzenia powierzchni modelu 3D z wybranych punktów LiDAR

 • Możliwość przeprowadzenia przestrzennego przerzedzenia chmury punktów

 • Nowa opcja ekstrakcji budynków jako modele 3D a nie jako obiekty wektorowe 3D

 • Nowe narzędzie griddingu danych LiDAR według klasyfikacji