Logo

Nowości w Global Mapper 19

  • Roczny kontrakt serwisowy Maintenance dodawany do każdej nowej lub aktualizowanej licencji. Posiadacze aktywnego kontraktu mają prawo do bezpłatnych upgrade'ów oraz dodatkowego wsparcia technicznego ze strony producenta.

  • Nowy Edytor Atrybutów, który zastępuje stare narzędzie wyszukiwania obiektów wektorowych. Edytor pozwala na edycję atrybutów obiektów w arkuszu znajdującym się w oknie, które może być zadokowane w interfejsie programu.
  • Edytor Atrybutów

  • Nowy pasek narzędziowy w panelu sterowania, dający dostęp do często używanych funkcji, takich jak: opcje warstw, metadane, zamykanie warstw, zaznaczanie wszystkich obiektów, przybliżanie do warstw, włączanie/wyłączanie widoczności warstwy).

  • Usprawnione renderowanie cieniowania rzeźby terenu. Dodane zostało nowe narzędzie dynamicznego ustawiania pozycji źródła (źródeł) światła.
  • Ulepszony widok 3D
    Narzędzie dynamicznego ustawiania pozycji światła

  • Dokowanie okien w interfejsie programu metodą „przeciągnij i upuść”. Usprawnione narzędzie pozwalają na łatwe zadokowanie wybranego okna w różnych obszarach interfejsu.

  • Nowe wbudowane źródła danych online, obejmujące przede wszystkim obszar USA i Kanady.

  • Nowe narzędzie ograniczania zasięgu wyświetlanych danych 3D na podstawie obszaru zdefiniowanego przez mapę 2D.

  • Nowe funkcje obliczeniowe dla danych rastrowych, wliczając w to znormalizowany różnicowy wskaźnik pokrywy śnieżnej (Normalized Difference Snow Index, NDSI) oraz zaawansowany wskaźnik wegetacji (Advanced Vegetation Index, AVI).

  • Polecenia wykorzystujące źródłowy parametr FILENAME wspierają teraz wykorzystanie wielu parametrów tego typu w jednym procesie.

  • Ulepszona obsługa plików lokalnych podczas ładowania przeniesionego obszaru roboczego.

  • Zaprojektowany na nowo podręcznik skryptów pozwala na łatwy dostęp do opisu parametrów skryptów.