Logo

Moduł LiDAR

Moduł LiDAR - informacje ogólne

Moduł LiDAR programu Global Mapper LiDAR jest opcjonalnym, dodatkowym komponentem oprogramowania, który znacznie zwiększa funkcjonalność przetwarzania danych LiDAR. Kluczową cechą modułu jest panel, który zawiera narzędzia służące do klasyfikowania punktów LiDAR, stosowania filtrów
i wyodrębniania obiektów wektorowych z chmury punktów.


Aktywacja modułu

Moduł LiDAR jest instalowany wraz z standardową wersją programu Global Mapper. W celu aktywacji niezbędny jest poprawny klucz rejestracyjny. Klucz może zostać zamówiony w czasie zakupu nowej licencji lub aktualizacji do najnowszej wersji programu. Aktywacja modułu dostępna jest poprzez kliknięcie menu Pomoc i wybranie opcji Zarządzanie licencjami modułów/rozszerzeń. Zaznaczenie pola modułu LiDAR spowoduje pojawienie się okna rejestracji, które jest podobne do okna rejestracji głównego oprogramowania. Pasek narzędzi LiDAR pojawi się automatycznie od razu po aktywacji licencji.


Pasek narzędzi LiDAR

Podobnie jak w przypadku pozostałych pasków narzędzi programu Global Mapper, pasek narzędzi LiDAR może być aktywowany lub dezaktywowany w menu Widok. Ponadto możliwe jest wyświetlanie paska
w postaci pływającego okna i przenoszenie go w dowolne miejsce.


Tworzenie profilu danych LiDAR
Moduł LiDAR umożliwia wykorzystywanie narzędzia Profil ścieżki w celu stworzenia przekrojowego podglądu chmury punktów. Szerokość profilu wprowadzana jest poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na mapie przed wyznaczeniem ścieżki. Punkty w wyświetlanym profilu są edytowalne, co sprawia, że różne obiekty takie jak budynki mogą zostać szybko
i dokładnie przedefiniowane.
Profil wykonany wzdłuż ścieżki na podstawie danych LiDAR