Logo

Nowości w Global Mapper 18.2

 • Wsparcie dla zbiorów danych w chmurze Amazon Web Services (AWS), co pozwala na import i eksport plików bezpośrednio z programu do Amazon S3 Buckets.
 • Nowy pasek narzędziowy w panelu sterowania, dający dostęp do często używanych funkcji, takich jak: opcje warstw, metadane, zamykanie warstw, zaznaczanie wszystkich obiektów, przybliżanie do warstw, włączanie/wyłączanie widoczności warstwy).
 • Okno mapy poglądowej, które może zostać zakotwiczone w dowolnym punkcie interfejsu. Mapa poglądowa przedstawia cały zakres wczytanych danych oraz prostokąty, symbolizujące granice wszystkich aktywnych okien widoku 2D.
 • Wsparcie dla zapisywania i wczytywania plików z nowej wersji beta aplikacji Global Mapper Mobile dla systemu Android.
 • Nowe narzędzie przyciągania do obiektów w czasie digitalizacji w oknie widoku 3D.
 • Nowe, wbudowane źródła danych online: model NMT o rozdzielczości 1 sekundy kątowej (30m) dla całego świata (z danych SRTM i ESA CCI).
 • Opcja odtwarzania przelotu 3D w pętli
 • Pozycja i kierunek widoku w przelocie 3D wyświetlają się w oknie 2D w czasie odtwarzania i podglądu przelotu.
 • Wsparcie dla Geographic Calculator 2017
 • Udoskonalony model oświetlenia obiektów wektorowych i modeli w widoku 3D.
 • Nowe narzędzie LiDAR do porównywania wysokości w chmurze punktów z wysokościami punktów kontrolnych

 • Nowości w module LiDAR:
 • Nowe opcje dodania linii nieciągłości i obszarów płaskich przy tworzeniu siatki griddingu na podstawie danych LiDAR (w metodzie binningu). Opcja definiowania płaskich obszarów pozwala na zaznaczenie na modelu powierzchni wody.
 • Ustawienia palety barw danych LiDAR są teraz zapisywane wraz z projektem.
 • Nowy skrypt LIDAR_COMPARE, pozwalający na porównanie danych LiDAR z punktami kontrolnymi, o znanych współrzędnych.
 • Możliwość kolorowania danych LiDAR według nadawanych punktom flag.
 • Możliwość filtrowania danych LiDAR według nadamanych punktom flag.
 • Nowa opcja przy imporcie danych LiDAR, pozwalająca na decydowanie, czy wstrzymane punkty mają być traktowane jako usunięte.