Logo

Nowości w Global Mapper 18.1
 • Nowa opcja zatrzymania widoku 3D podczas przesuwania i przybliżania w oknie widoku 2D
 • Znacząco zwiększona jakość i szybkość renderowania obiektów w widoku 3D
 • Szybsze ładowanie i wyświetlanie warstw wektorowych
 • Wsparcie dla wielu nowych formatów, m. in.: LandXML (eksport), RMaps/MBTiles (import), BPF Lidar (import), Autodesk FBX (import/eksport), GSF (import)
 • Nowa opcja ustawienia przechyłu i zmiennej prędkości dla każdego odcinka przelotu 3D
 • Wsparcie dla obliczeń objętości wykopów i nasypów dla wielu obiektów liniowych jednocześnie
 • Nowa opcja ustalania promienia pierścienia zasięgu z atrybutu
 • Nowe narzędzie obliczania statystyk kolorów w warstwie rastrowej w zdefiniowanym obszarze
 • Nowa komenda (CALC_VOLUME_BETWEEN_SURFACES) do pomiaru objętości pomiędzy dwiema powierzchniami
 • Nowe narzędzie LiDAR do porównywania wysokości w chmurze punktów z wysokościami punktów kontrolnych
 • Nowa opcja wizualizacji i filtrowania danych LiDAR według gęstości
 • Nowe narzędzie dodawania kolorów do chmury punktów z obliczonej siatki GRID (np. NDVI, pokrycie terenu)