Logo

Nowości w Global Mapper 17.1
 • nowe narzędzie do tworzenia wielu prostopadłych profili wzdłuż określonej ścieżki
 • wprowadzono możliwość jednoczesnego wyświetlania podglądów profili ścieżek 2D i 3D w obrębie jednego widoku
 • funkcja filtrowania umożliwiająca określanie, które warstwy są wyświetlane w każdym widoku mapy 2D. Przykładowo jeden widok może być wykorzystywany do wyświetlania zdjęć lotniczych w celu lokalizacji projektu, natomiast sąsiednia mapa może pokazywać warstwę siatki terenu dla tego samego obszaru
 • opcja zapisywania multi-widoku w obrębie obszaru roboczego. Za każdym razem, gdy użytkownik wczyta projekt prekonfigurowany multi-widok zostanie odtworzony
 • nowa funkcja zarządzania atrybutami ułatwiająca tworzenie szablonów obiektów. Szablony oferują zdefiniowaną listę atrybutów warstwy z możliwością szybkiego wyboru atrybutów podczas gromadzenia danych
 • ulepszono i wprowadzono nowe funkcje układu mapy np. wyświetlanie siatki, opcje niestandardowe skali mapy i eksport do pliku geoprzestrzennego PDF
 • możliwość zapisu rezultatów wyszukiwania w formacie CSV
 • ulepszona jakość wyświetlania dla ekranów o wysokiej rozdzielczości
 • wsparcie dla aplikacji Geographic Calculator 2016 dzięki dodatkowi GeoCalc
 • wsparcie dla konwersji danych do plików w formacie ADRG i ASRP
 • nowe narzędzie wyodrębniania obiektów umożliwiające ręczny wybór szereg punktów w ramach obszaru niestandardowego lub obiektu liniowego
 • nowa ikona ułatwiająca szybki dostęp do klasyfikacji obiektów ziemnych