Nowości w Global Mapper v16

 • Przyspieszenie pracy programu (np. generowanie warstwic, gridding czy przerysowywanie warstw) poprzez równomierne wykorzystanie rdzeni procesora.
 • Ulepszenia i nowe narzędzia do pracy z danymi 3D:
  • zwiększona liczba formatów 3D obsługiwanych przez program,
  • możliwość łączenia widoków 2D i 3D,
  • nowy pasek narzędziowy do nagrywania i kontrolowania video typu HD 3D fly-through,
  • wsparcie dla Skybox w 3D,
  • wsparcie dla śledzenia sygnału GPS w 3D,
  • wsparcie dla tekstur 3D w plikach typu GMP.
 • Nowe narzędzia do tworzenia wykresów i diagramów, użyteczne przy analizie wektorowej i rastrowej:
  • dodane operacje na histogramach oraz wykresach słupkowych, liniowych i kołowych,
  • możliwość tworzenia histogramów dla warstwy opisującej siatkę terenu,
  • możliwość zapisywania wykresów jako pliki .BMP oraz możliwość umieszczenia ich na mapie jako „pływające okno”,
  • parametry wykresów zapisywane w obszarze roboczym pliku.
 • Dodane opcje eksportowania wybranych warstw.
 • Aktualizacja systemu ASTER GDEM v2 – ogólnoświatowej bazy terenów dużych rozdzielczości oraz obsługi przez szybsze serwery.
 • Dodane funkcje dostępne wcześniej wyłącznie w Global Energy Mapper Module.
 • Zmieniony pasek narzędzi umożliwiający dostęp do Blue Marbe’s Geographic Calculator – kalkulator ułatwiający przeliczanie współrzędnych (działa z aktywną licencją).
 • Aktualizacja narzędzia digitalizacji.
 • Nowe skrypty ułatwiające automatyzację modułu LiDAR.