Nowości w Global Mapper v15

  • Nowy zaawansowany moduł LiDAR.
  • Nowy interfejs , który umożliwia rozszerzenie programu dodatkami do programu Global Mapper w postaci pasków narzędzi i / lub nowych pozycji menu programu.
  • Nowe wsparcie dla importu i eksportu 3D PDF w celu łatwego przekazywania informacji przestrzennej pomiędzy użytkownikami.
  • Kalkulator Raster, który pomaga wykonywać operacje arytmetyczne na zobrazowaniu wielu pasm obrazu, w tym wsparcie dla niestandardowych formuł NDVI i NDWI.
  • Dodano obsługę dotyczącą przekazywania zmiennych do skryptów w linii poleceń.
  • Opcja automatycznego pobierania i / lub wczytywania linków ze stron internetowych związanych z wybraną funkcją programu.