Logo

Najważniejsze funkcje programu Global Mapper

Global Mapper posiada pakiet funkcji pozwalających na zaawansowaną wizualizację i analizę danych przestrzennych:
 • Drukowanie i publikacja map

  Zestaw narzędzi pozwalający przygotować mapę do druku lub publikacji.
 • Digitalizacja

  Szereg funkcji umożliwiający dodawanie do mapy obiektów oraz ich edycję.
 • Geokodowanie

  Nadawaniem współrzędnych punktom na mapie.
 • Rektyfikacja mapy

  Kalibracja obrazu poprzez dodanie współrzędnych geograficznych.
 • Obsługa danych 3D

  Generowanie trójwymiarowego podglądu na podstawie atrybutów obiektów, numerycznego modelu terenu lub chmury punktów LiDAR.
 • Przetwarzanie danych

  Narzędzie pozwalające na konfigurację parametrów importowanych danych (np. odwzorowanie, atrybut obiektów).
 • Renderowanie obiektów

  Obiektom na mapie można dowolnie nadawać atrybuty graficzne w celu optymalizacji prezentacji danych.
 • Kalkulator rastrowy

  Umożliwia wykonanie szeregu operacji matematycznych na obrazach.
 • Tworzenie wykresów i diagramów

  Na podstawie importowanych danych program generuje wykresy kołowe, słupkowe, a także diagramy Woronoja/Thiessena.
 • Śledzenie GPS

  Śledzenie lokalizacji po podłączeniu urządzenia GPS do komputera.
 • Wykonywanie skryptów

  Często powtarzające się zadania można automatyzować za pomocą języka skryptowego.
 • Analiza danych przestrzennych

  Szereg narzędzi pozwalających na tworzenie wizualizacji na podstawie danych przestrzennych (np. NMT, chmury punktów LiDAR).