Analiza danych przestrzennych

Global Mapper zawiera wiele zaawansowanych narzędzi analizy terenu, które pozwalają przetwarzać lub modelować i analizować dane terenowe. Do najważniejszych narzędzi należą: