Logo


Geographic Calculator to narzędzie służące przeliczaniu współrzędnych. Pozwala na wykonanie licznych przekształceń danych geodezyjnych i geoprzestrzennych. Program obsługuje ponad 80 formatów plików: baz danych punktowych i przestrzennych, danych wektorowych i rastrowych, Numerycznych Modeli Terenu, czy danych sejsmicznych. Pełna lista formatów znajduje się na stronie producenta. Geographic Calculator (wcześniej Blue Marble Desktop) aktualizowany jest co roku. Dodatkowo raz lub dwa razy w roku producent dostarcza pakiet Service Pack.

Wersja 2019 wprowadza odświeżony, bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs, uniwersjalną funkcję kopiuj-wklej, nowe narzędzie konwersji jednostek kątowych oraz wsparcie dla układu NADCON 5.0. Wersja 2019 posiada najbardziej aktualną bazę definicji układów EPSG, zapewniającą dokładność przy wszelkich procedurach przeliczeniowych.

Do wprowadzonych zmian należą:

 • Ulepszona obsługa formatu P1/11
 • Dodatkowa obsługa formatu SEG-Y w zakresie wartości skalarnych
 • Zoptymalizowana architektura pod kątem systemu Windows 10
 • Odświeżone ikony i grafiki dla funkcji i narzędzi.

  Nowe parametry geodezyjne:
 • Bonne South
 • Krovak North
 • Lambert Tangent West
 • Zaktualizowane do wersji 3.2.5 horyzontalne pozycjonowanie zależne od czasu (HTDP)
 • Zaktualizowane układy NGS VDatum 3.7
 • Aktualizacja bazy EPSG do wersji 9.5
 • Nowa metoda transformacji Wysokość-Głębokość dla Morza Bałtyckiego
 • Nowa metoda transformacji Wysokość-Głębokość dla Morza Kaspijskiego