Logo

Global Mapper + LiDAR 20.1 PL - Nowa wersja!Global Mapper to łatwe w obsłudze oprogramowanie służące do analizowania i wizualizacji danych GIS. Czytelny interfejs oraz wiele dostępnych funkcji sprawia, że stanowi aplikację przeznaczoną zarówno dla doświadczonych specjalistów, osób rozpoczynających pracę zawodową z mapami, czy pasjonatów zajmujących się kartografią nieprofesjonalnie. Dzięki obsłudze ponad 250 formatów plików możliwe jest korzystanie z niemal niezliczonej liczby bezpłatnych źródeł danych online.


Szerokie możliwości programu znajdą zastosowanie w takich branżach jak:
  • geodezja i kartografia,
  • transport i komunikacja,
  • nauka i edukacja,
  • ochrona i inżynieria środowiska,
  • poszukiwanie i eksploatacja surowców naturalnych,
  • gospodarka przestrzenna i administracja
  • i wiele innych...

We współpracy z producentem, firmą Blue Marble Geographics, stworzyliśmy pierwszą polską wersję językową programu Global Mapper. Wszyscy użytkownicy programu z polskojęzykowym interfejsem zachowują również prawo do korzystania z programu w wersji angielskiej.

Podział administracyjny Polski w postaci pliku shape
Okno konfiguracji w polskiej wersji programu

Polska wersja językowa programu dostępna jest poczynając od Global Mapper v16.2 i będzie uzupełniana w każdej kolejnej aktualizacji. Zawartość merytoryczna wersji polskojęzycznej pokrywa się z oryginałem anglojęzycznym.

Do programu w polskiej wersji językowej dodawane są dane z podziałem administracyjnym Polski na województwa, powiaty i gminy. Dane te, dostępne w formacie shapefile (*.shp), stanowią cenną pomoc przy tworzeniu map w programie Global Mapper.